Τι

Το EUSTEP στοχεύει στην εκπαίδευση των ευρωπαίων πανεπιστημιακών φοιτητών και της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας σχετικά με την πολυπλοκότητα της αειφορίας και τον διεπιστημονικό χαρακτήρα της με τρόπο που σε εμπλέκει και σε “μαγεύει”.

Επιπλέον, στόχος του είναι να υποστηρίξει την αξιολόγηση και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ΕΕ μέσω μιας βιωματικής προσέγγισης η οποία βασίζεται σε μια καινοτόμο εφαρμογή του Οικολογικού Αποτυπώματος.

Το EUSTEPs είναι τριετές πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ERASMUS +.

Τι

Το EUSTEP στοχεύει στην εκπαίδευση των ευρωπαίων πανεπιστημιακών φοιτητών και της ευρύτερης ακαδημαϊκής κοινότητας σχετικά με την πολυπλοκότητα της αειφορίας και τον διεπιστημονικό χαρακτήρα της με τρόπο που σε εμπλέκει και σε “μαγεύει”.

Επιπλέον, στόχος του είναι να υποστηρίξει την αξιολόγηση και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) της ΕΕ μέσω μιας βιωματικής προσέγγισης η οποία βασίζεται σε μια καινοτόμο εφαρμογή του Οικολογικού Αποτυπώματος.

Το EUSTEPs είναι τριετές πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα ERASMUS +.

Γιατί

Ένας αυξανόμενος αριθμός πρόσφατων μελετών υπογραμμίζει το ρόλο που έπαιξε και θα διαδραματίσει ο άνθρωπος στην αλλαγή της δυναμικής του πλανήτη εάν δεν αντιστραφούν οι μη βιώσιμες κοινωνικοοικονομικές τάσεις. Γι’ αυτό και είναι επείγουσα ανάγκη η εκπαίδευση να διευκολύνει μια πορεία προς τη γνώση-ευαισθητοποίηση-δράση.

Γιατί

Ένας αυξανόμενος αριθμός πρόσφατων μελετών υπογραμμίζει το ρόλο που έπαιξε και θα διαδραματίσει ο άνθρωπος στην αλλαγή της δυναμικής του πλανήτη εάν δεν αντιστραφούν οι μη βιώσιμες κοινωνικοοικονομικές τάσεις. Γι’ αυτό και είναι επείγουσα ανάγκη η εκπαίδευση να διευκολύνει μια πορεία προς τη γνώση-ευαισθητοποίηση-δράση.

Ο κρίσιμος ρόλος της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη

Από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών του 1972 στη Στοκχόλμη, η εκπαίδευση έχει αναγνωριστεί ως κλειδί για την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και απέκτησε κεντρικό ρόλο στη διευκόλυνση της μετάβασης σε έναν βιώσιμο κόσμο.

Η Ατζέντα 21 ζήτησε τον επαναπροσανατολισμό της εκπαίδευσης προς την αειφόρο ανάπτυξη, ενώ η UNESCO ξεκίνησε τη Δεκαετία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη 2005-2014 και το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Το 2015, με την υιοθέτηση της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ, η εκπαίδευση συνδέθηκε με 16 από τους 17 στόχους της αειφόρου ανάπτυξης (ΣΒΑ) και η αειφόρος και ισότιμη εκπαίδευση κατέστη κεντρικός πυρήνας του στόχου 4.7 των ΣΒΑ, ο οποίος αφορά “τη διασφάλιση ότι όλοι οι μαθητές αποκτούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης”.

Ο κρίσιμος ρόλος της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη

Από τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών του 1972 στη Στοκχόλμη, η εκπαίδευση έχει αναγνωριστεί ως κλειδί για την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και απέκτησε κεντρικό ρόλο στη διευκόλυνση της μετάβασης σε έναν βιώσιμο κόσμο.

Η Ατζέντα 21 ζήτησε τον επαναπροσανατολισμό της εκπαίδευσης προς την αειφόρο ανάπτυξη, ενώ η UNESCO ξεκίνησε τη Δεκαετία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη 2005-2014 και το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Δράσης για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Το 2015, με την υιοθέτηση της Ατζέντας 2030 του ΟΗΕ, η εκπαίδευση συνδέθηκε με 16 από τους 17 στόχους της αειφόρου ανάπτυξης (ΣΒΑ) και η αειφόρος και ισότιμη εκπαίδευση κατέστη κεντρικός πυρήνας του στόχου 4.7 των ΣΒΑ, ο οποίος αφορά “τη διασφάλιση ότι όλοι οι μαθητές αποκτούν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης”.

Η ανάδειξη του οικολογικού αποτυπώματος ως εργαλείου για τη βιωσιμότητα

Με βάση τα στοιχεία του ΟΗΕ, η λογιστική του οικολογικού αποτυπώματος μετρά από τη μια τις απαιτήσεις της ανθρωπότητας από τη φύση και από την άλλη την ικανότητα των οικοσυστημάτων του πλανήτη να ανανεώνουν τους οικολογικούς πόρους. Σχεδιασμένο στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το Οικολογικό Αποτύπωμα έχει γίνει ένα πολύ δημοφιλές εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα πλαισίων (από την εκπαίδευση έως τη χάραξη πολιτικής) και σε πολλαπλά γεωγραφικά επίπεδα. Η πιο δημοφιλής εφαρμογή του είναι ο υπολογιστής οικολογικού αποτυπώματος, τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα άτομα για να μετρήσουν το προσωπικό οικολογικό αποτύπωμα τους (www.footprintcalculator.org).

Το EUSTEP σκοπεύει να επεκτείνει τη χρήση που κάνει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) για το οικολογικό αποτύπωμα στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα 2020 της ΕΕ και να φέρει αυτό το εργαλείο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της ΕΕ μέσω της εφαρμογής του σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

Η ανάδειξη του οικολογικού αποτυπώματος ως εργαλείου για τη βιωσιμότητα

Με βάση τα στοιχεία του ΟΗΕ, η λογιστική του οικολογικού αποτυπώματος μετρά από τη μια τις απαιτήσεις της ανθρωπότητας από τη φύση και από την άλλη την ικανότητα των οικοσυστημάτων του πλανήτη να ανανεώνουν τους οικολογικούς πόρους. Σχεδιασμένο στις αρχές της δεκαετίας του 1990, το Οικολογικό Αποτύπωμα έχει γίνει ένα πολύ δημοφιλές εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα πλαισίων (από την εκπαίδευση έως τη χάραξη πολιτικής) και σε πολλαπλά γεωγραφικά επίπεδα. Η πιο δημοφιλής εφαρμογή του είναι ο υπολογιστής οικολογικού αποτυπώματος, τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα άτομα για να μετρήσουν το προσωπικό οικολογικό αποτύπωμα τους (www.footprintcalculator.org).

Το EUSTEP σκοπεύει να επεκτείνει τη χρήση που κάνει ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) για το οικολογικό αποτύπωμα στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα 2020 της ΕΕ και να φέρει αυτό το εργαλείο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση της ΕΕ μέσω της εφαρμογής του σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

Πώς

Το EUSTEP συνδέει έξυπνα την εννοιολογική γνώση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών αρχών της βιωσιμότητας με τα δημοφιλή ψηφιακά εργαλεία, καθώς και τις καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας και εκμάθησης.

Τα βασικά αποτελέσματα του προγράμματος EUSTEPs είναι:

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και υπολογιστής Πανεπιστημιακού Οικολογικού Αποτυπώματος

Πώς

Το EUSTEP συνδέει έξυπνα την εννοιολογική γνώση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών αρχών της βιωσιμότητας με τα δημοφιλή ψηφιακά εργαλεία, καθώς και τις καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας και εκμάθησης.

Τα βασικά αποτελέσματα του προγράμματος EUSTEPs είναι:

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης και υπολογιστής Πανεπιστημιακού Οικολογικού Αποτυπώματος

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Ένα σύνολο ενοτήτων διδασκαλίας και ενός εξατομικευμένου MOOC για τις τέσσερις ομάδες-στόχους του προγράμματος (φοιτητές, διδακτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, διοικητικοί φορείς), που είναι διαδραστικά, καινοτόμα και εφαρμόσιμα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι στον ΣΒΑ 4.

Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης

Ένα σύνολο ενοτήτων διδασκαλίας και ενός εξατομικευμένου MOOC για τις τέσσερις ομάδες-στόχους του προγράμματος (φοιτητές, διδακτικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, διοικητικοί φορείς), που είναι διαδραστικά, καινοτόμα και εφαρμόσιμα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, συμβάλλοντας έτσι στον ΣΒΑ 4.

Υπολογιστής Οικολογικού Αποτυπώματος Πανεπιστημίου

Ανάπτυξη με συνεργασία πανεπιστημιακών, διδακτορικών φοιτητών, διοικητικού προσωπικού και εκπροσώπους ΜΚΟ μέσω συμμετοχικών διαδικασιών. Το εργαλείο αυτό, το οποίο θα είναι διαθέσιμο μέχρι το 2021, θα επιτρέψει στους χρήστες να εντοπίσουν τους παράγοντες της μη βιωσιμότητας ενός πανεπιστημίου και να ξεκινήσουν τη διαδικασία που απαιτείται για τη μείωση της επίδρασης των ΑΕΙ (και των χώρων εργασίας) συμβάλλοντας έτσι στους ΣΒΑ 11, 12 και 13.

Υπολογιστής Οικολογικού Αποτυπώματος Πανεπιστημίου

Ανάπτυξη με συνεργασία πανεπιστημιακών, διδακτορικών φοιτητών, διοικητικού προσωπικού και εκπροσώπους ΜΚΟ μέσω συμμετοχικών διαδικασιών. Το εργαλείο αυτό, το οποίο θα είναι διαθέσιμο μέχρι το 2021, θα επιτρέψει στους χρήστες να εντοπίσουν τους παράγοντες της μη βιωσιμότητας ενός πανεπιστημίου και να ξεκινήσουν τη διαδικασία που απαιτείται για τη μείωση της επίδρασης των ΑΕΙ (και των χώρων εργασίας) συμβάλλοντας έτσι στους ΣΒΑ 11, 12 και 13.

Στόχος

Το EUSTEP στοχεύει να καταστεί σημείο αναφοράς για τα ΑΕΙ που διδάσκουν και εφαρμόζουν στην πράξη την αειφορία. Η φιλοδοξία του έργου είναι να θέσει τα θεμέλια για μια καινοτόμο βιωματική προσέγγιση που μπορεί να διαδοθεί και να κλιμακωθεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο – με στόχο το άνοιγμα της πλατφόρμας σε εύθετο χρόνο στα ΑΕΙ όλου του κόσμου.

Τελικά, το έργο θα συμβάλει στη δημιουργία μιας νέας γενιάς πολιτών και επαγγελματιών οι οποίοι θα είναι ευαισθητοποιημένοι σχετικά με την αειφορία, και οι οποίοι θα εκπαιδευτούν να αξιολογούν και να αναλύουν, με τη χρήση εξειδικευμένων ψηφιακών εργαλείων, παράγοντες που επηρεάζουν το ΟΑ,  εισάγοντας έτσι μια νέα και απαραίτητη επαγγελματική ειδίκευση στην κοινωνία.

Στόχος

Το EUSTEP στοχεύει να καταστεί σημείο αναφοράς για τα ΑΕΙ που διδάσκουν και εφαρμόζουν στην πράξη την αειφορία. Η φιλοδοξία του έργου είναι να θέσει τα θεμέλια για μια καινοτόμο βιωματική προσέγγιση που μπορεί να διαδοθεί και να κλιμακωθεί στο ευρωπαϊκό επίπεδο – με στόχο το άνοιγμα της πλατφόρμας σε εύθετο χρόνο στα ΑΕΙ όλου του κόσμου.

Τελικά, το έργο θα συμβάλει στη δημιουργία μιας νέας γενιάς πολιτών και επαγγελματιών οι οποίοι θα είναι ευαισθητοποιημένοι σχετικά με την αειφορία, και οι οποίοι θα εκπαιδευτούν να αξιολογούν και να αναλύουν, με τη χρήση εξειδικευμένων ψηφιακών εργαλείων, παράγοντες που επηρεάζουν το ΟΑ,  εισάγοντας έτσι μια νέα και απαραίτητη επαγγελματική ειδίκευση στην κοινωνία.

Timeline

2022
EUSTEPs MOOC Finalization

EUSTEPs MOOC finalized and made available for public use