Το EUSTEP είναι ένα έργο που υλοποιείται υπό την καθοδήγηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε στρατηγική συνεργασία με τέσσερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και με τον μη κυβερνητικό οργανισμό Global Footprint Network, το επίσημο κέντρο της μεθοδολογίας και εφαρμογών του οικολογικού αποτυπώματος.

Το EUSTEP είναι ένα έργο που υλοποιείται υπό την καθοδήγηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε στρατηγική συνεργασία με τέσσερα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια και με τον μη κυβερνητικό οργανισμό Global Footprint Network, το επίσημο κέντρο της μεθοδολογίας και εφαρμογών του οικολογικού αποτυπώματος.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι νομικό όργανο δημοσίου δικαίου και είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Οι στρατηγικοί στόχοι του, στο πλαίσιο του οράματος και της αποστολής του, παραμένουν υψηλοί και σταθερά προσανατολισμένοι στη συνέχιση της παράδοσής του, δηλαδή, να αποτελέσει πρωτοποριακό θεσμό, ανάμεσα σε ελληνικά και πολλά ξένα Πανεπιστήμια σε όλα τα επίπεδα: εκπαίδευση, έρευνα, σύνδεση με την κοινωνία.

“Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο. Για το λόγο αυτό, η εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί καλύτερη κατανόηση των αιτιών και των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος από τους μαθητές. Για να επιτύχει αυτό το στόχο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο όχι μόνο έχει αλλά και προσφέρει στους μαθητές του το πνεύμα της οικολογικής εκπαίδευσης και επιδιώκει να ενισχύσει το νόημα της διδασκαλίας της βιωσιμότητας.”

 Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, Πρύτανης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης είναι νομικό όργανο δημοσίου δικαίου και είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Οι στρατηγικοί στόχοι του, στο πλαίσιο του οράματος και της αποστολής του, παραμένουν υψηλοί και σταθερά προσανατολισμένοι στη συνέχιση της παράδοσής του, δηλαδή, να αποτελέσει πρωτοποριακό θεσμό, ανάμεσα σε ελληνικά και πολλά ξένα Πανεπιστήμια σε όλα τα επίπεδα: εκπαίδευση, έρευνα, σύνδεση με την κοινωνία.

“Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο. Για το λόγο αυτό, η εκπαίδευση για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη απαιτεί καλύτερη κατανόηση των αιτιών και των συνεπειών της αλλαγής του κλίματος από τους μαθητές. Για να επιτύχει αυτό το στόχο, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο όχι μόνο έχει αλλά και προσφέρει στους μαθητές του το πνεύμα της οικολογικής εκπαίδευσης και επιδιώκει να ενισχύσει το νόημα της διδασκαλίας της βιωσιμότητας.”

 Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου, Πρύτανης Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Πανεπιστήμιο του Aveiro, Πορτογαλία

Το Πανεπιστήμιο του Aveiro (UA) είναι ένα δημόσιο ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου με αποστολή να συμβάλλει στην ανάπτυξη πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και κατάρτισης, έρευνας και συνεργασίας με την κοινωνία. Η αποστολή του είναι να δημιουργεί, να μοιράζεται και να εφαρμόζει γνώσεις, με τη συμμετοχή ολόκληρης της κοινότητας μέσω της διδασκαλίας, της έρευνας και της συνεργασίας με το περιβάλλον, προκειμένου να κάνει μια σαφή διαφορά για τα άτομα και την κοινωνία.

“Οι πρακτικές βιωσιμότητας στο Πανεπιστήμιο του Aveiro περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων, από την εκπαίδευση έως τη διατήρηση και τις στρατηγικές κινητικότητας. Η διδασκαλία της βιωσιμότητας επικεντρώνεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Σχεδιασμού, αλλά είναι επίσης παρούσα σε διάφορα τμήματα πανεπιστημιακών μαθημάτων και σε Πανεπιστημιακά Τμήματα. Το Πανεπιστήμιο του Aveiro συνδέει αποτελεσματικά την εκπαίδευση και την έρευνα με τους στόχους βιωσιμότητας προκειμένου να επιτευχθούν καινοτόμες στρατηγικές που μπορούν να υλοποιηθούν στις πανεπιστημιουπόλεις του.”

Καθηγητήτρια Ana Velosa, Αντιπρύτανης του UA για την αειφορία στην πανεπιστημιούπολη μαζί με την παρακολούθηση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της συντήρησης κτιρίων και άλλων υποδομών

Πανεπιστήμιο του Aveiro, Πορτογαλία

Το Πανεπιστήμιο του Aveiro (UA) είναι ένα δημόσιο ίδρυμα ιδιωτικού δικαίου με αποστολή να συμβάλλει στην ανάπτυξη πτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών και κατάρτισης, έρευνας και συνεργασίας με την κοινωνία. Η αποστολή του είναι να δημιουργεί, να μοιράζεται και να εφαρμόζει γνώσεις, με τη συμμετοχή ολόκληρης της κοινότητας μέσω της διδασκαλίας, της έρευνας και της συνεργασίας με το περιβάλλον, προκειμένου να κάνει μια σαφή διαφορά για τα άτομα και την κοινωνία.

“Οι πρακτικές βιωσιμότητας στο Πανεπιστήμιο του Aveiro περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα παρεμβάσεων, από την εκπαίδευση έως τη διατήρηση και τις στρατηγικές κινητικότητας. Η διδασκαλία της βιωσιμότητας επικεντρώνεται στο Τμήμα Περιβάλλοντος και Σχεδιασμού, αλλά είναι επίσης παρούσα σε διάφορα τμήματα πανεπιστημιακών μαθημάτων και σε Πανεπιστημιακά Τμήματα. Το Πανεπιστήμιο του Aveiro συνδέει αποτελεσματικά την εκπαίδευση και την έρευνα με τους στόχους βιωσιμότητας προκειμένου να επιτευχθούν καινοτόμες στρατηγικές που μπορούν να υλοποιηθούν στις πανεπιστημιουπόλεις του.”

Καθηγητήτρια Ana Velosa, Αντιπρύτανης του UA για την αειφορία στην πανεπιστημιούπολη μαζί με την παρακολούθηση του σχεδιασμού, της κατασκευής και της συντήρησης κτιρίων και άλλων υποδομών

Πανεπιστήμιο της Αμπέρτα, Πορτογαλία

Το Πανεπιστήμιο Aberta (UAb) ιδρύθηκε το 1988 και είναι το μόνο δημόσιο πανεπιστήμιο στην Πορτογαλία για εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό, η UAb χρησιμοποιεί πλήρως στις διδακτικές της δραστηριότητες τις πιο προηγμένες τεχνολογίες και μεθόδους εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης χωρίς γεωγραφικά όρια ή φυσικά εμπόδια και δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επέκταση της πορτογαλικής γλώσσας και του πολιτισμού εντός της πορτογαλόφωνης περιοχής (κοινότητες μεταναστών και πορτογαλόφωνες χώρες).

“Το UAb παρέχει εκπαίδευση για την αειφορία από το προπτυχιακό έως το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό επίπεδο, με στόχο την ενεργό προώθηση της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και την αύξηση της διεπιστημονικότητας σε όλα τα μαθήματα, καθώς και μέσω μη τυπικών μαθημάτων σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, την εκπαίδευση για την αειφορία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Επιπλέον, το UAb είναι θεσμικό μέλος της Ένωσης για την Προώθηση της Βιωσιμότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (AASHE) και μέλος που έχει υπογράψει τη Δέσμευση για Αειφόρες Πανεπιστημιουπόλεις στην Πορτογαλία. Το UAb δεν διαθέτει επίσημο γραφείο Αειφορίας, λόγω του μικρού του μεγέθους, αλλά αντιμετωπίζει ανεπίσημα τα θέματα αειφορίας στο Γραφείο Ποιότητας.”

Πανεπιστήμιο της Αμπέρτα, Πορτογαλία

Το Πανεπιστήμιο Aberta (UAb) ιδρύθηκε το 1988 και είναι το μόνο δημόσιο πανεπιστήμιο στην Πορτογαλία για εξ΄αποστάσεως εκπαίδευση. Για το σκοπό αυτό, η UAb χρησιμοποιεί πλήρως στις διδακτικές της δραστηριότητες τις πιο προηγμένες τεχνολογίες και μεθόδους εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης χωρίς γεωγραφικά όρια ή φυσικά εμπόδια και δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επέκταση της πορτογαλικής γλώσσας και του πολιτισμού εντός της πορτογαλόφωνης περιοχής (κοινότητες μεταναστών και πορτογαλόφωνες χώρες).

“Το UAb παρέχει εκπαίδευση για την αειφορία από το προπτυχιακό έως το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό επίπεδο, με στόχο την ενεργό προώθηση της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη, καθώς και την αύξηση της διεπιστημονικότητας σε όλα τα μαθήματα, καθώς και μέσω μη τυπικών μαθημάτων σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, την εκπαίδευση για την αειφορία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Επιπλέον, το UAb είναι θεσμικό μέλος της Ένωσης για την Προώθηση της Βιωσιμότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (AASHE) και μέλος που έχει υπογράψει τη Δέσμευση για Αειφόρες Πανεπιστημιουπόλεις στην Πορτογαλία. Το UAb δεν διαθέτει επίσημο γραφείο Αειφορίας, λόγω του μικρού του μεγέθους, αλλά αντιμετωπίζει ανεπίσημα τα θέματα αειφορίας στο Γραφείο Ποιότητας.”

Πανεπιστήμιο της Σιένα, Ιταλία

Το πανεπιστήμιο της Σιένα ιδρύθηκε το 1240 στη Σιένα της Τοσκάνης και είναι ένα από τα παλαιότερα και πρώτα δημόσια χρηματοδοτούμενα πανεπιστήμια στην Ευρώπη. Είναι γνωστό σήμερα για τις Σχολές Οικονομικών και Διοίκησης, Νομικής και Ιατρικής. Έχει υπογράψει τη δέσμευση για τις βιώσιμες πρακτικές των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προωθείται στο πλαίσιο της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη στο Ρίο και φιλοξενεί τον περιφερειακό κόμβο της Μεσογείου στο Δίκτυο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (UN SDSN) και είναι μέλος του Ιταλικού Δικτύου Πανεπιστημίων για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης (RUS).

Ecodynamics Group

“Τα πανεπιστήμια αποτελούν ιδανικούς τόπους για την προώθηση της κατανόησης του τρόπου με τον οποίο η ταχεία αλλαγή του κλίματος θα διαμορφώσει το μέλλον του πλανήτη μας τις επόμενες δεκαετίες. Ο ρόλος των πανεπιστημίων υπερβαίνει την έρευνα και περιλαμβάνει τη συνεχή εκπαίδευση, τη συμμετοχή του κοινού και την  ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών. Το Πανεπιστήμιο της Σιένα, που βρίσκεται σε μια περιοχή ουδέτερου άνθρακα, στοχεύει στην επίτευξη αυτών των στόχων με την οικοδόμηση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος στο οποίο οι μαθητές του χρησιμοποιούν το Οικολογικό Αποτύπωμα ως οδηγό για την ανάπτυξη λύσεων με βιώσιμο τρόπο”

Καθηγητής Francesco Frati, Πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σιένα

Πανεπιστήμιο της Σιένα, Ιταλία

Το πανεπιστήμιο της Σιένα ιδρύθηκε το 1240 στη Σιένα της Τοσκάνης και είναι ένα από τα παλαιότερα και πρώτα δημόσια χρηματοδοτούμενα πανεπιστήμια στην Ευρώπη. Είναι γνωστό σήμερα για τις Σχολές Οικονομικών και Διοίκησης, Νομικής και Ιατρικής. Έχει υπογράψει τη δέσμευση για τις βιώσιμες πρακτικές των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που προωθείται στο πλαίσιο της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη στο Ρίο και φιλοξενεί τον περιφερειακό κόμβο της Μεσογείου στο Δίκτυο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών (UN SDSN) και είναι μέλος του Ιταλικού Δικτύου Πανεπιστημίων για την προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης (RUS).

Ecodynamics Group

“Τα πανεπιστήμια αποτελούν ιδανικούς τόπους για την προώθηση της κατανόησης του τρόπου με τον οποίο η ταχεία αλλαγή του κλίματος θα διαμορφώσει το μέλλον του πλανήτη μας τις επόμενες δεκαετίες. Ο ρόλος των πανεπιστημίων υπερβαίνει την έρευνα και περιλαμβάνει τη συνεχή εκπαίδευση, τη συμμετοχή του κοινού και την  ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών. Το Πανεπιστήμιο της Σιένα, που βρίσκεται σε μια περιοχή ουδέτερου άνθρακα, στοχεύει στην επίτευξη αυτών των στόχων με την οικοδόμηση ενός μαθησιακού περιβάλλοντος στο οποίο οι μαθητές του χρησιμοποιούν το Οικολογικό Αποτύπωμα ως οδηγό για την ανάπτυξη λύσεων με βιώσιμο τρόπο”

Καθηγητής Francesco Frati, Πρύτανης του Πανεπιστημίου της Σιένα

Global Footprint Network

Global Footprint Network είναι ένα μη κερδοσκοπικό δίκτυο που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος διαχειρίζεται τους φυσικούς πόρους του,  χάρη στη μοναδική λογιστική του μεθοδολογία υπολογισμού του Οικολογικού Αποτυπώματος. Προσφέρει μετρήσεις που είναι απλές, ουσιαστικές και επεκτάσιμες, καθώς και ενεργητικές γνώσεις σχετικά με την κατανάλωση και την ικανότητα των φυσικών πόρων, εργαλεία και ανάλυση για την καθοδήγηση λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων.

EUSTEPs: Enhancing Universities’ Sustainability Teaching and Practices through Ecological Footprint, KA 203, Strategic Partnership in Higher Education 2019-2022, Agreement No. 2019-1-EL01-KA203-062941

EUSTEPs: Enhancing Universities’ Sustainability Teaching and Practices through Ecological Footprint, KA 203, Strategic Partnership in Higher Education 2019-2022, Agreement No. 2019-1-EL01-KA203-062941

“Το έργο του EUSTEP μιλάει άμεσα σε ένα κοινό εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται για το οικολογικό αποτύπωμα και την εφαρμογή του, ενισχύοντας έτσι τη δέσμευσή μας στον τομέα της εκπαίδευσης. Απευθύνεται επίσης στους νέους – σήμερα το πιο ενεργό τμήμα της κοινωνίας των πολιτών – καθώς η οργάνωσή μας επιδιώκει να επιταχύνει τη μετάβαση, μέσω του σχεδιασμού, προς μια κοινωνία συμβατή με τον ένα πλανήτη.”

Alessandro Galli, Διευθυντής του προγράμματος Mediterranean-MENA

Global Footprint Network

Global Footprint Network είναι ένα μη κερδοσκοπικό δίκτυο που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος διαχειρίζεται τους φυσικούς πόρους του,  χάρη στη μοναδική λογιστική του μεθοδολογία υπολογισμού του Οικολογικού Αποτυπώματος. Προσφέρει μετρήσεις που είναι απλές, ουσιαστικές και επεκτάσιμες, καθώς και ενεργητικές γνώσεις σχετικά με την κατανάλωση και την ικανότητα των φυσικών πόρων, εργαλεία και ανάλυση για την καθοδήγηση λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων.

EUSTEPs: Enhancing Universities’ Sustainability Teaching and Practices through Ecological Footprint, KA 203, Strategic Partnership in Higher Education 2019-2022, Agreement No. 2019-1-EL01-KA203-062941

EUSTEPs: Enhancing Universities’ Sustainability Teaching and Practices through Ecological Footprint, KA 203, Strategic Partnership in Higher Education 2019-2022, Agreement No. 2019-1-EL01-KA203-062941

“Το έργο του EUSTEP μιλάει άμεσα σε ένα κοινό εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται για το οικολογικό αποτύπωμα και την εφαρμογή του, ενισχύοντας έτσι τη δέσμευσή μας στον τομέα της εκπαίδευσης. Απευθύνεται επίσης στους νέους – σήμερα το πιο ενεργό τμήμα της κοινωνίας των πολιτών – καθώς η οργάνωσή μας επιδιώκει να επιταχύνει τη μετάβαση, μέσω του σχεδιασμού, προς μια κοινωνία συμβατή με τον ένα πλανήτη”.

Alessandro Galli, Διευθυντής του προγράμματος Mediterranean-MENA