Το δωρεάν, ανοιχτής πρόσβασης ΜΑΔΜ (MOOC) του EUSTEPs, εισάγει τις έννοιες της αειφορίας και του Οικολογικού Αποτυπώματος, χρησιμοποιώντας παραδείγματα πραγματικής ζωής για να βοηθήσει τους συμμετέχοντες/ουσες να κατανοήσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις αειφορίας και πώς μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Δεδομένου του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) στην μετασχηματιστική στροφή προς βιώσιμες αξίες και δράσεις, αυτό το MOOC παρουσιάζει επίσης τη βιωσιμότητα μέσω της οπτικής των ΑΕΙ τα οποία μπορούν να ενσωματώσουν αξίες βιωσιμότητας στις αποστολές και τις πρακτικές τους.

Η 1η έκδοση αυτού του ΜΑΔΜ (MOOC) εφαρμόστηκε μέσω ενός ηλεκτρονικού συστήματος διδασκαλίας από τις 16 Μαΐου έως τις 3 Ιουλίου 2022. Το σύστημα διδασκαλίας και τα σχετικά φόρουμ για την ανταλλαγή προβληματισμών ή τη συμμετοχή σε ατομικές και συλλογικές δραστηριότητες είναι επί του παρόντος κλειστά. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλο το εκπαιδευτικό υλικό σε λειτουργία αυτο-μελέτης. Αυτή η αυτοδύναμη, αυτο-μελέτη έκδοση του MOOC έχει εκτιμώμενη διάρκεια 7 εβδομάδων.

Το σύστημα διδασκαλίας MOOC θα ανοίξει ξανά την Άνοιξη του 2023. Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο ή ελέγξτε ξανά εδώ αργότερα για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγγραφής.

Στατιστικά Συμμετεχόντων

Το ΜΑΔΜ (MOOC) έχει ήδη συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο.

190

συμμετέχοντες

28

χώρες