ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟΥ 2022

Το έργο EUSTEPs στοχεύει να εφοδιάσει τους φοιτητές/τριες των πανεπιστημίου της ΕΕ, καθώς και την ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα με -βασισμένες στην επιστήμη- γνώσεις, εργαλεία, διεπιστημονικές δεξιότητες και τη διεπιστημονική νοοτροπία που απαιτείται για την ενεργό συμμετοχή στην κοινωνική προσπάθεια προς την αειφορία.

Για να βοηθήσει τα πανεπιστήμια της ΕΕ να γίνουν μετασχηματιστικοί φορείς της αειφορίας, το έργο EUSTEPs αναπτύσσει ένα ανοιχτής πρόσβασης διαδικτυακό Υπολογιστή του Οικολογικού Αποτυπώματος των Πανεπιστημιουπόλεων. Σχεδιασμένο ως ανοιχτό ψηφιακό εργαλείο, θα επιτρέψει τον υπολογισμό του Οικολογικού Αποτυπώματος των πανεπιστημίων με βάση την κατανάλωση φυσικών πόρων και των υπηρεσιών οικοσυστήματος και θα εντοπίσει περιοχές παρέμβασης, στις οποίες θα πρέπει να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας και των δράσεων των πανεπιστημίων.

Επικοινωνήστε μαζί μας εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για τον υπολογιστή ή θέλετε να τον χρησιμοποιήσετε στο Πανεπιστήμιο σας.