Το έργο EUSTEPs στοχεύει να εισαγάγει μια ευρύτερη και ολιστική προσέγγιση στη διδασκαλία και την πρακτική της αειφορίας στα πανεπιστήμια, επιτρέποντας στα ιδρύματα να αναγνωρίσουν την περιβαλλοντική διάσταση της αειφορίας και να τη συνδέσουν με την καθημερινή τους λειτουργία. Ως εκ τούτου, όλοι οι φορείς στα ΑΕΙ (φοιτήτριες/ές, ακαδημαϊκό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό και διοικητικά όργανα) καλούνται να αγκαλιάσουν μια πιο βιώσιμη πανεπιστημιούπολη, αναπτύσσοντας ένα σύνολο διεπιστημονικών δεξιοτήτων και μια απαραίτητη αλλαγή στις στάσεις τους.

Συμπληρώνοντας την ήδη αναπτυγμένη ενότητα για φοιτητριες/ές και το σχετικό εγχειρίδιο εκπαιδευτικών, η ενότητα που διατίθεται σε αυτή τη σελίδα προορίζεται για το Διοικητικό Προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ) και περιλαμβάνει μια πρακτική, βιωματική προσέγγιση για την κατανόηση της αειφορίας και την έννοια του Οικολογικού Αποτυπώματος. Παρουσιάζοντας την αειφορία στο πλαίσιο της καθημερινής ζωής και όχι μέσω απλών αφηρημένων θεωριών και εννοιών γύρω από την αειφορία και γεφυρώνοντας τους Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης της Ατζέντας του 2030, το διοικητικό προσωπικό θα είναι σε θέση να κατανοήσει πώς η αειφορία σχετίζεται όχι μόνο με ολόκληρο το φάσμα της καθημερινής ζωής αλλά και με τον χώρο εργασίας τους και τη διοίκηση των ΑΕΙ.

Η βασική πτυχή της ενότητας EUSTEPs για το διοικητικό προσωπικό των ΑΕΙ είναι:

 1. Να ευαισθητοποιήσει το διοικητικό προσωπικό σχετικά με τις έννοιες της αειφορίας και του οικολογικού αποτυπώματος,
 2. Να ενδυναμώσει την προσπάθειά τους να επηρεάσουν την αειφορία του χώρου εργασίας τους, καθώς και της κοινότητάς τους, φέρνοντας γνώσεις αειφορίας και τις σχετικές δεξιότητες (οι οποίες συνήθως περιορίζονται σε ακαδημαϊκούς, ερευνητές/τριες και φοιτητές/τριες).

Σε όλη αυτή την ενότητα, το διοικητικό προσωπικό όχι μόνο θα είναι σε θέση να μάθει για την αειφορία και τη σχέση ανθρώπου-περιβάλλοντος, αλλά επίσης να παρακολουθεί τα δικά του Αποτυπώματα και να μάθει για τα εργαλεία που υπάρχουν για την αξιολόγηση του Αποτυπώματος και της αειφορίας του Ιδρύματός τους

Η ενότητα EUSTEPs προορίζεται για διοικητικό προσωπικό με διαφορετικό επίπεδο εξειδίκευσης: 1) Αρχάριους/ες με χαμηλή γνώση θεμάτων αειφορίας και που εργάζονται σε βασικούς επιχειρησιακούς τομείς (π.χ. προμήθειες), 2) Καινοτόμους με γνώση θεμάτων αειφορίας και αρμοδιοτήτων σε βασικούς επιχειρησιακούς τομείς και 3) Εμπειρογνώμονες με υψηλή γνώση των θεμάτων αειφορίας και συμμετοχή σε ομάδες, επιτροπές και συμβούλια αειφορίας στο Ίδρυμά τους.

Εγγραφείτε για να αποκτήσετε πρόσβαση και να λάβετε δωρεάν το διδακτικό υλικό του EUSTEPs για το διοικητικό προσωπικό

  This site is protected by reCAPTCHA and the Google

  Όνομα της ενότητας

  Διάρκεια  της ενότητας

  Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα (ΠΜΑ)

  Δεξιότητες

  Ασκήσεις και δραστηριότητες στην τάξη

  Εισάγωντας την αειφορία, την Οικολογική Υπέρβαση και τους ΣΒΑ (SDGs)
  2 ώρες
  • Δείξουν το τρέχον επίπεδο (εισαγωγικό) κατανόησης της έννοιας της αειφορίας και των σχετικών θεμάτων
  • Προσδιορίσουν την αειφορία και αναγνωρίσουν τις κύριες πτυχές της, ιδίως όσον αφορά τη θεσμική διάσταση
  • Συνειδητοποιήσουν την έννοια των ορίων του οικοσυστήματος
  • Μάθουν τη σημασία της γνώσης και της συνεργασίας για την αειφορία
  • Κατανοήσουν τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) και πώς εφαρμόζονται στα Πανεπιστήμια
  • Προσωπική εμπλοκή
  • Ενσυναίσθηση και αλλαγή προοπτικής
  • Παιχνίδι “Ψαράς για μια ώρα”
  • Οι ΣΒΑ (SDGs) και το Ίδρυμά σας
  Οικολογικό Αποτύπωμα στην καθημερινή ζωή
  2 ώρες
  • Κατανόηση του Οικολογικού Αποτυπώματος: ορισμός, μονάδα μέτρησης, παράγοντες που το επηρεάζουν και χρησιμότητα
  • Αναγνώριση του ΟΑ ως εργαλείου περιβαλλοντικής ευθύνης
  • Κατανοήση της χρησιμότητας του ΟΑ ως δείκτη αειφορίας
  • Συνειδητοποίηση της σχέσης μεταξύ ΣΒΑ (SDGs) και OA
  • Γνωριμία με κάποια προηγούμενη προσπάθεια υπολογισμού του ΟΑ στα ΑΕΙ
  • Προσωπική εμπλοκή
  • Ενσυναίσθηση καιαλλαγή προοπτικής
  • Συστημική σκέψη και χειρισμός της πολυπλοκότητας
  • Κανονιστικές ικανότητες
  • Αξιολόγηση και Αποτίμηση
  • Επιπτώσεις καθημερινών δραστηριοτήτων στο ΟΑ των ΑΕΙ
  Το ατομικό σου Οικολογικό Αποτύπωμα
  2 ώρες
  • Συνειδητοποίηση του προσωπικού ΟΑ
  • Συνειδητοποίηση του χάσματος μεταξύ του προσωπικού ΟΑ και της διαθεσιμότητας πόρων
  • Προσδιορισμός πιθανών λύσεων για τη μείωση του προσωπικού ΟΑ
  • Κατανόηση του πώς να εφαρμόσετε αυτές τις λύσεις και εναλλακτικές επιλογές
  • Αξιολόγηση του αντίκτυπού τους στον πλανήτη
  • Προσωπική εμπλοκή
  • Ενσυναίσθηση και αλλαγή προοπτικής
  • Συστημική σκέψη και χειρισμός της πολυπλοκότητας
  • Κανονιστικές ικανότητες
  • Κριτική σκέψη και ανάλυση
  • Αξιολόγηση και Αποτίμηση
  • Υπολογιστής Προσωπικού Οικολογικού Αποτυπώματος
  Ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα (ΑΕΙ) και αειφορία
   
  2 ώρες
  • Να γνωρίσουν τα διάφορα εργαλεία αξιολόγησης της Αειφορίας των Πανεπιστημίων
  • Να κατανοήσουν τις διάφορες πτυχές της Αειφορίας των ΑΕΙ
  • Να αξιολογήσουν τις διαστάσεις της αειφορίας στο ίδρυμά σας
  • Να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά αειφορίας μέσα σε έναν Υπολογιστή
  • Αποτυπώματος των ΑΕΙ
  • Να συνειδητοποιήσουν τους πολλούς τρόπους με τους οποίους τα ΑΕΙ μπορούν και αντιμετωπίζουν ζητήματα αειφορίας
  • Τη σχέση των ΣΒΑ (SDGs) με το ΟΑ
  • Προσωπική εμπλοκή
  • Συστημική σκέψη και χειρισμός της πολυπλοκότητας
  • Κανονιστικές ικανότητες
  • Κριτική σκέψη και ανάλυση
  • Αξιολόγηση και Αποτίμηση
  • Προληπτική σκέψη ή μελλοντική σκέψη
  • Διάλογος

  Τα άτομα που ενδιαφέρονται να εφαρμόσουν αυτήν την ενότητα στα πανεπιστήμιά τους ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου παρακολούθησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων.