Εκπαίδευση φοιτητών/τριών της ΕΕ

 

Το EUSTEP (Ενίσχυση της Διδασκαλίας και των Πρακτικών Αειφορίας των Πανεπιστημίων) είναι ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το ERASMUS +, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εκπαιδεύσει τους/τις ευρωπαίους φοιτητές/τριες και την ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα σχετικά με την πολυπλοκότητα της αειφορίας και τον διεπιστημονικό χαρακτήρα της, με ένα ενδιαφέροντα και ελκυστικό τρόπο.

Εκπαίδευση φοιτητών της ΕΕ

Το EUSTEP (Ενίσχυση της Διδασκαλίας και των Πρακτικών Αειφορίας των Πανεπιστημίων) είναι ένα χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα από το ERASMUS +, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εκπαιδεύσει τους/τις ευρωπαίους φοιτητές/τριες και την ευρύτερη ακαδημαϊκή κοινότητα σχετικά με την πολυπλοκότητα της αειφορίας και τον διεπιστημονικό χαρακτήρα της, με ένα ενδιαφέροντα και ελκυστικό τρόπο.

Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Το EUSTEP στοχεύει να στηρίξει την αξιολόγηση και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης μέσω μιας συνεργατικής συμμετοχικής προσέγγισης που βασίζεται στην καινοτόμο εφαρμογή του Οικολογικού Αποτυπώματος.

Μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

Το EUSTEP στοχεύει να στηρίξει την αξιολόγηση και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης μέσω μιας συνεργατικής συμμετοχικής προσέγγισης που βασίζεται στην καινοτόμο εφαρμογή του Οικολογικού Αποτυπώματος.

Ποιοι είμαστε

Το EUSTEP είναι ένα έργο που υλοποιείται υπό την καθοδήγηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε στρατηγική συνεργασία με τέσσερα ακόμα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, καθώς και τον μη κυβερνητικό οργανισμό Global Footprint Network, το επίσημο κέντρο της μεθοδολογίας και των εφαρμογών του οικολογικού αποτυπώματος.

Ποιοι είμαστε

Το EUSTEP είναι ένα έργο που υλοποιείται υπό την καθοδήγηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης σε στρατηγική συνεργασία με τέσσερα ακόμα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, καθώς και τον μη κυβερνητικό οργανισμό Global Footprint Network, το επίσημο κέντρο της μεθοδολογίας και των εφαρμογών του οικολογικού αποτυπώματος.

Η προσέγγισή μας

Το EUSTEPs συνδυάζει την εννοιολογική γνώση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών αρχών της αειφορίας με δημοφιλή ψηφιακά εργαλεία και καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης.

Η προσέγγισή μας

Το EUSTEPs συνδυάζει την εννοιολογική γνώση των περιβαλλοντικών, οικονομικών και κοινωνικών αρχών της αειφορίας με δημοφιλή ψηφιακά εργαλεία και καινοτόμες πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης.

Μείνετε σε επαφή

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google

    Μείνετε σε επαφή

      This site is protected by reCAPTCHA and the Google